nana & keluarga

PERMAINAN DAKON

Permainan ini didaerah jawa dikenal dengan nama dakon. Permainan dakon dilakukan oleh 2 orang. Permainan ini cukup mudah dilakukan oleh semua keluarga baik anak-anak maupun orang dewasa. Dalam papan dakon terdapat beberapa lubang dakon dan ada 2 lubang dakon di ujung papan untuk mengumpulkan biji dakon pemain. Banyak biji dakon setiap lubang tergantung kesepakatan pemain.

MEDIA/ALAT

  • Papan dakon
  • Biji dakon (kerang-kerangan)

CARA BERMAIN

Aku memilih dahulu lubang untuk mengumpulkan biji dakon. Aku pingsut dengan ayah , yang menang memulai permainan terlebih dahulu. Karena aku memilih lubang bagian kepala maka permainan dakon berputar ke arah kiri. Setelah satu deret lubang dakon pemain ada yang kosong maka permainan selesai. Kemudian untuk mengetahui pemenang permainan ini, setiap pemain menghitung jumlah biji dakon yang di dapat. Pemain dengan jumlah biji dakon terbanyak adalah pemenangnya. 

KUNJUNGI!30 APRIL - 21 MEI 2021

Sedang berlangsung Pameran Permainan Keluarga oleh siswa-siswi Sekolah Rumah Citta. Pameran (secara daring) digelar dalam rangka mengenang perjuangan Ibu Kartini, sekaligus belajar lagi tentang nilai kesetaraan dan adil gender.